Resultaten

Een greep uit behaalde resultaten

  • 5 – 15% meer omzet door (betere) toepassing revenue management, waaronder ook aspecten vallen als herpositionering (what business are we in?), marktsegmentatie, (product)innovatie en training op gedrags- en financiële beoordelingsaspecten;
  • Verhoging sponsorinkomsten met 50% binnen een jaar;
  • Terugdringen werkkapitaal met 40% (in casu € 250 mln.)
  • 15 – 100% verbetering van de productiviteit door coaching van medewerkers, proces optimalisatie en implementatie van nieuwe systemen
  • Gemotiveerder en blijere medewerkers door prestaties meetbaar en zichtbaar(der) te maken. Resultaatverantwoordelijkheid speelt hierin een positieve rol, met een positieve spin-off naar zowel kosten- als opbrengsten.

Tevreden cliënten en medewerkers die zich bewust zijn van hun bijdrage aan een positief bedrijfsresultaat is een perfecte combinatie!