Ondernemerschap in loondienst

Er is behoefte aan meer ondernemerschap in de zorg en vooral op de werkvloer.

Ondernemend / zakelijk denken is echter geen van nature eigenschap op de uitvoerende niveaus binnen zorginstellingen. Er is een doordachte aanpak nodig om ondernemerschap binnen alle geledingen van een zorgorganisatie te introduceren en geaard te krijgen

 

Wij zien managers van hoog naar laag binnen een organisaties als de cruciale verbindings-punten voor de realisatie van het beleid, het imago, de resultaten en de zakelijkheid die de directie nastreeft. Richten we ons op de werkvloer en procesveranderingen binnen een zorgorganisatie, dan komen voornamelijk de teamleiders en projectleiders in beeld als ankerpunten voor het uitdragen van ondernemerschap naar uitvoerende medewerkers.

 

De training die wij aanbieden richt zich dan ook vooral op deze groepen, hoewel we zeker niet uitsluiten dat de training ook voor anderen van grote waarde is. Zeker niet als er meerdere management lagen zijn.

 

Belangrijk is dat verantwoordelijkheden en resultaten zichtbaar worden gemaakt. Succesvol werken is stimulerend en waar resultaten achter blijven liggen leereffecten voor het oprapen als er oog voor is. Geen afrekencultuur dus, maar een stimulerende groei- en leercultuur!