Business Case Traject

 

De weg naar ondernemerschap voor boventallige medewerkers

Het Business Case Traject (BCT) is een meerdaags modulair opgebouwde cursus waarbij we uw boventallige werknemers helpen transformeren van werknemer tot ondernemer. De deelnemers krijgen stevige bagage mee om hun competenties op een lucratieve wijze in te zetten.

Wij geloven dat de capaciteiten van mensen niet beperkt zijn tot de functie of het werk dat ze momenteel uitoefenen. Het menselijk potentieel is behoorlijk groot. Er zit een grote rijkdom in ieder mens verscholen. Dit potentieel willen wij op een bijzondere manier aanboren.

Tegenwoordig zien we een tendens waarbij zorgmedewerkers kiezen voor het werken als ZZP-er. Voor velen een grote, onbekende stap waardoor er behoefte is aan gerichte begeleiding. Daarom hebben wij voor deze medewerkers het BCT ontwikkeld.

BCT helpt boventallige medewerkers de stap te maken naar eigen ondernemerschap, c.q. het oprichten van een eigen onderneming. Het eindresultaat van het BCT is voor iedere deelnemer zijn of haar business case die als basis dient voor het ondernemingsplan waarmee de stap naar zelfstandigheid kan worden gemaakt.

Het Business Case Traject is in voorkomende gevallen een geschikt alternatief voor een outplacementtraject, waarin individuen op zoek gaan naar ander werk in loondienst. BCT kan tevens een goed aanbod zijn in een sociaal plan.