Arnoud Gazan

Ik kan mezelf het beste omschrijven als iemand die graag wil analyseren, zaken wil begrijpen en doorgronden, praktische toepassingen zoekt, gestructureerd te werk gaat en actie onderneemt om deze toepassingen daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Vanaf 1995 houd ik mij bezig met het ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Vooral ben ik gericht op het verbeteren van het aanpassingsvermogen aan omstandigheden, vanuit het principe van ‘eigen verantwoordelijkheid’.

In 2012 heb ik mijn eigen bedrijf, Winst en Plezier, opgericht om mij nog beter te kunnen focussen op het ondersteunen van individuen en (zorg)organisaties bij het vergroten van hun commerciële vermogen en overlevingskansen.

De afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgebouwd in diverse branches: gezondheidszorg, overheid, commerciële dienstverlening en industrie. Hierdoor heb ik een breed gezichtsveld ontwikkeld, waarmee ik naar bepaalde vraagstukken kijk. De vraagstukken waar ik veel voor wordt benaderd is het verhogen van de effectiviteit, werkmotivatie en productiviteit en het verbeteren van commerciële vaardigheden. Mijn opdrachten worden altijd gekoppeld aan de beoogde organisatiedoelen, -cultuur en –strategie.

Ik heb mij vooral sterk ontwikkeld in de ‘zachte’ organisatie elementen (gedrag, mindset en instrumenten die deze beïnvloeden) maar zal deze altijd koppelen aan ‘harde’ elementen (bedrijfsvoering, doelen, strategie). Dit verklaart tevens de keuze voor mijn bedrijfsnaam , het één heeft effect op het ander. Tevens is dit de reden dat ik me heb aangesloten bij VRM Partners, aangezien deze partner een uitstekende aanvulling is op mijn sterke kanten.