Aanpak

Wij gebruiken onder andere workshops waarbij wij met uw mensen enerzijds tot aanscherping, verdieping en structurering van de problematiek komen en anderzijds zorgen voor een blijvende verbetering van hun financieel-, klant- en procesbewustzijn. Deze combinatie van analyseren, inzicht verschaffen en leren blijkt zeer effectief én verkort de doorlooptijd naar actie (!).

Onderliggend aan effectiviteit, klantbeleving en winstgevendheid, analyseren wij onder andere:

  • Behoud of verbetering van de contributiemarge
  • Werkkapitaalbeheer en cash (cycle) management
  • Operationele processen, verspilling en verbeterpotentieel
  • Uw concurrentiestrategie
  • Positionering en klantbeleving
  • De aanwezigheid van relevant financieel bewustzijn op alle niveaus in de organisatie
  • Het in financiële zin of naar klantperceptie kwantificeren of kwalificeren van sterktes, zwaktes, gewenst of ongewenst gedrag

Wij kijken met een frisse blik in de werkelijkheid van uw organisatie, uw managers, uw medewerkers, uw processen en markt. Wij werken vanuit de visie dat oplossingen alleen slagen als ze bij uw organisatie passen; als het talent van uw organisatie en mensen erdoor wordt getriggerd en tot ontwikkeling komt.