De Strategisch Operationeel Management aanpak  – Op weg naar financieel succes!

 

Steeds vaker worstelen organisaties met hun winstgevendheid, liquiditeit, positionering en klantbeleving. Herkent u dit beeld voor uw eigen organisatie en wilt u de ontstane situatie effectief verbeteren, dan kan VRM (Value & Revenue Management) partners u helpen. Wij zijn niet de goedkoopste, maar met het vertrouwen in de waarde die wij leveren, verrichten wij onze diensten waar mogelijk en gewenst in combinatie met no cure no pay.

Wat levert het op?

Uw organisatie levert significant betere prestaties voor de realisatie van uw primaire doelstellingen.

Wat is onze focus?

Wij koppelen prestatievermogen aan strategische doelen, van gehele organisatie tot individu en omgekeerd. Drie thema’s stellen wij daarbij centraal:

  • Effectiviteit verhogen – i.c. excellente voorbereiding en uitvoering, efficiënte processen.
  • Positionering en klantbeleving versterken – i.c. klanttevredenheid en duurzame klantrelaties laten toenemen.
  • Winstgevendheid verbeteren – i.c. opbrengsten verhogen en kosten beheersen.

Het startpunt van onze analyse is dan ook de vraag: “hoe goed is uw organisatie in het realiseren van deze aspecten?”.

Hoe doen wij het?

Wij gebruiken de kennis die al in uw organisatie aanwezig is en richten ons van meet af aan en zonder omwegen op uw bestaande situatie. Onze werkwijze levert snel aanwijsbare en herkenbare pijnpunten op en opent direct de weg naar verbeterpotentieel en oplossingen. Dit stimuleert en enthousiasmeert de betrokken managers en medewerkers met wie wij werken.

Onze analyse adresseert alle relevante aspecten van strategie en uitvoering in teams, uitgaande van de aanwezige  technische infrastructuur (aanpak).

Het resultaat

Wij leveren u concrete, actiegerichte voorstellen om de liquiditeit, winstgevendheid en positionering van uw organisatie effectief te verbeteren.

Vervolgens bieden wij ondersteuning bij de implementatie van deze voorstellen.

Aanpak