Samen op weg naar succes! 

VRM (Value Revenue Management) Partners is een samenwerkingsverband van zeer ervaren interim managers, consultants en vakspecialisten. Wij delen de passie waarde en groei te willen creëren voor ondernemers, organisaties en hun medewerkers naar werk)geluk en succes. Goed presteren is immers leuk en maakt werken aantrekkelijk.

Wij zijn meestal snel in staat te doorgronden hoe uw organisatie of een afdeling ervoor staat en wat er nodig is om verder te komen. Bij het uitwerken van oplossingen maken wij stevig gebruik van de kennis en ervaring die al in uw organisatie aanwezig is en voegen daar het inzicht, de structuur en de ondernemerskracht aan toe, die nodig is om ze waar te maken.

Wij zijn praktisch ingesteld, maar houden niet van kort door de bocht. Problemen lossen we op aan de bron en onze oplossingen zijn robuust en toekomstbestendig. Tevens zijn wij wars van “langer blijven dan nodig en topzware projectmethodieken”. Als dit u aanspreekt hebben wij een prima basis voor samenwerken!

Wat levert het op?

Uw organisatie levert significant betere prestaties voor de realisatie van uw primaire doelstellingen.

Wat is onze focus?

Wij koppelen prestatievermogen aan strategische doelen, van gehele organisatie tot individu en omgekeerd. Drie thema’s stellen wij daarbij centraal:

  • Effectiviteit verhogen – i.c. excellente voorbereiding en uitvoering, efficiënte processen.
  • Positionering en klantbeleving versterken – i.c. klanttevredenheid en duurzame klantrelaties laten toenemen.
  • Winstgevendheid verbeteren – i.c. opbrengsten verhogen en kosten beheersen.

Het startpunt van onze analyse is dan ook de vraag: “hoe goed is uw organisatie in het realiseren van deze aspecten?”.

Hoe doen wij het?

Wij gebruiken de kennis die al in uw organisatie aanwezig is en richten ons van meet af aan en zonder omwegen op uw bestaande situatie. Onze werkwijze levert snel aanwijsbare en herkenbare pijnpunten op en opent direct de weg naar verbeterpotentieel en oplossingen. Dit stimuleert en enthousiasmeert de betrokken managers en medewerkers met wie wij werken.

Onze analyse adresseert alle relevante aspecten van strategie en uitvoering in teams, uitgaande van de aanwezige  technische infrastructuur (aanpak).

Het resultaat

Wij leveren u concrete, actiegerichte voorstellen om de slagkracht, liquiditeit, winstgevendheid en positionering van uw organisatie effectief te verbeteren.

Vervolgens bieden wij ondersteuning bij de implementatie van deze voorstellen.

Aanpak