Samen op weg naar groei en werkplezier! 

VRM (Value Revenue Management) Partners is een samenwerkingsverband van ervaren interim managers, consultants en vakspecialisten. Wij delen de passie waarde en groei te willen creëren voor ondernemers, organisaties en hun medewerkers.  Naast een goede organisatie en bekwame mensen, leidt plezier in het werk tot betere prestaties en betrokkenheid, waardoor perfectie haalbaar wordt. Wij hebben dit gerealiseerd in organisaties waar het gezien “de cultuur” en vele andere problemen niet voor mogelijk werd gehouden. Een ‘ongewenste’ cultuur is heel goed te veranderen.

Gewoonlijk zijn wij snel in staat te doorgronden hoe uw organisatie of een afdeling ervoor staat en wat er nodig is om verder te komen. Bij het uitwerken en implementeren van oplossingen maken wij gebruik van de kennis en ervaring die al in uw organisatie aanwezig is.  Waar nodig verschaffen wij aan managers en medewerkers het inzicht, de structuur en ondernemersgeest die nodig is om verandering te accepteren, te realiseren en te laten beklijven. Anders gezegd: door veranderd inzicht en aanvullende kennis verandert gedrag.

Wij zijn praktisch ingesteld, maar gaan niet te kort door de bocht. Problemen lossen we op aan de bron en onze oplossingen zijn robuust en toekomstbestendig. Tevens zijn wij wars van “langer blijven dan nodig en topzware projectmethodieken”. Als dit u aanspreekt hebben wij een prima basis voor samenwerken!

Wat levert het op?

Uw organisatie levert significant betere prestaties voor de realisatie van uw doelstellingen.

Wat is onze focus?

Wij koppelen prestatievermogen aan strategische doelen, van gehele organisatie tot individu en omgekeerd. 4 Thema’s stellen wij daarbij centraal:

  • Effectiviteit – i.c. organisatorische inrichting, excellente voorbereiding en uitvoering, efficiënte processen
  • Positionering en klantbeleving – i.c. klanttevredenheid en duurzame klantrelaties, gewenst imago
  • Winstgevendheid – i.c. opbrengsten verhogen en kosten beheersen.
  • Gedrag– draagt het gedrag van leidinggevenden en medewerkers bij aan de realisatie van uw doelstellingen en waar gaat het eventueel mis?

Het startpunt van onze analyse is dan ook de vraag: “hoe goed is uw organisatie in het realiseren van deze aspecten?”.

Hoe doen wij het?

Wij gebruiken de kennis die al in uw organisatie aanwezig is en richten ons van meet af aan en zonder omwegen op uw bestaande situatie. Onze aanpak levert daardoor snel aanwijsbare en herkenbare pijnpunten op en opent direct de weg naar verbeterpotentieel en oplossingen. Dit stimuleert en enthousiasmeert de betrokkenheid van managers en medewerkers met wie wij werken.

Onze analyse adresseert alle relevante aspecten van strategie en uitvoering in teams, uitgaande van de aanwezige  technische infrastructuur (aanpak).

Het resultaat

Wij leveren u concrete, actiegerichte voorstellen om de slagkracht, winstgevendheid en positionering van uw organisatie effectief te verbeteren.

Vervolgens bieden wij ondersteuning bij de implementatie van deze voorstellen.

Aanpak